Vatten

Vattnet är det sista av de fyra traditionella elementen som används inom schamanismen. Det representerar känslighet, intuition och empati. I sin frusna form symboliserar det även bevarandet av minnen och traditioner som förs vidare genom släktleden.

Vi möter vatten som ett renande vårregn eller en stilla djup tjärn, men också som stormande hav och dånande vattenfall eller som en snöstorm över fjället. Månen styr detta mystikens element, och vatten sätter oss i kontakt med alla andra då vi alla består av en stor del vatten kan vi lära oss att vibrera tillsammans.

Vattnets budskap är ett budskap om livet självt, det rinner vidare oavsett yttre omständigheter, ibland som en stilla bäck och ibland som en vild fors. Ibland är det torka och ibland flödar det över – precis som vårt liv ibland går in i stillestånd och ibland är det för mycket på en gång.

Vattnet används för att tvätta bort sådant som spelat ut sin roll för vår personliga utveckling, att låta strömmen föra bort vår känslomässiga bindning till något förgånget är en enkel vardagsmagi. Karva ut en liten båt, lägg i något som starkt representerar det du vill släppa taget om och låt forsen föra bort det ur ditt liv och var medveten om att vattnet kommer att läka de sår som finns kvar.

Med forsens kraft,

Beth