Utveckling

”När eleven är redo visar sig läraren”

Hos många uråldriga folkslag fanns det vandrare, de som spred nyheter mellan olika stammar och grupperingar. De var väl sedda, och blev behandlade som mycket kloka. Urtidens nyhetstidningar helt enkelt. Med en stor klokhet och erfarenhet hjälpte de till att sprida kunskap om nya uppfinningar och ideer, samt bevara gammal kunskap.

Idag för vi till oss ideerna och intrycken på ett helt annat sätt, och betydligt mer frekvent. Men när det kommer till den själsliga sanningen spelar mötet med utomstående fortfarande en stor roll.

Som exempelvis att det ibland är det de tillsynes slumpmässiga mötena med främlingar som får oss att komma ihåg vilka vi egentligen är. I reflektionen hos en människa som inte har några som helst förväntningar på hur vi förväntas vara eller bete oss kan vi vara de vi är och få nya synvinklar på vår roll i livet – vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg.

I vänskaplighet,

Beth