Trumresan

Hej,

För en shaman är trumman det absolut viktigaste verktyget, och under trumresan möter vi både våra hjälpare, förfäder och konkurrenter.

Det är mycket lättare att se klarare på andra människor då trumman öppnat “den andra synen”: deras energier, deras blockeringar, eventuella anhopningar av mörk energi som kan tyda på sjukdomar under utveckling eller sorg, samt även vilka energier som är gynnsamma – skyddsandar och kraftdjur.

Jag minns tydligt en kollektiv trummeditation med syfte att möta kraftdjur: Utöver de traditionella djuren som kom till de flesta hände något underligt! En kvinnas aura blev oupphörligen angripen av en kobra, och vi talade efteråt om varför. Det visade sig att just denna kvinna hade en mycket avundsjuk familjemedlem som inte unnade henne att vara lycklig, och ständigt angrep henne med falska rykten och sårande ord. Detta visade sig som den angripande ormen. Då vi gjorde samma meditation ett år senare fanns dety ingen orm, kvinnan hade brutit kontakten med familjemedlemmen, och hennes Aura var starkare än någonsin.

Med trummans rytm,

Elisa