Tidens gång

Hej alla,

Nu är det dags för höstsommaren att över gå till riktig höst snart. Som ni kanske hör talas om delar samerna in årstiderna i 8 olika faser, enligt följande:

Gidádálvve – vårvinter Gidá – vår Gidágiesse – vårsommar Giesse – sommar Tjaktjagiesse – höstsommar Tjaktja – höst Tjaktjadálvve – höstvinter Dálvve – vinter

Det har av tradition gjort det lättare att dela upp årets sysslor, och hålla reda på renarnas faser och vandringar. Det var olika sysslor som samerna gjorde under de olika årstiderna, framförallt i renskötseln, men även när det gällde fiske och andra sysslor. Under vintern besöks marknaden för att sälja och köpa varor – Jokkmokks vintermarknad håller liv i den traditionen, under våren tillverkas och lagas nät och båtar görs i ordning för fiske, när det är höstvinter är det jakttid och då det är traditionellt en manlig syssla så sydde kvinnorna handskar och pälsar förr i vart fall.

Som med all tideräkning så påminner oss årstiderna om övergångarna mellan olika faser, inte bara under året utan också under vår livstid. Vår symboliserar barndom, sommar ungdomstiden, hösten den mogna människan och vintern ålderdomen. Samernas utökade årsräkning gör att nyanserna mellan de olika årstiderna, men också de olika livsfaserna, blir mjukare och mer nyanserade än den vi är van, Gidágiesse – vårsommar kan t.ex. sägas representera tonårstiden – mellan barndom och ungdom.

Med detta i åtanke kan man lägga sitt magiska arbete i en fas under året där kraften blir större vid rätt tid, sommaren är bra för fruktbarhet medan höstsommaren är bättre för familjebildning, karriärsutveckling m.m. för att nämna ett exempel.

God Tjaktja allesammans!

Beth