Rönnbär i den andliga världen

Rönnbär i den andliga världen

Rönnbär symboliserar skydd och magi och de röda bären förknippas med positiva budskap och att andarna är närvarande.

Detta är alltså ett mycket andligt bär och färgerna har ju också en betydelse som gör det hela ännu kraftfullare, det finns ju två färger på rönnbär, gula och röda och färger har ju också en betydelse i andevärlden så nu skall vi se vad rött respektive gult betyder.

Rött står både för ilska och passion medan gult står för andlighet och utveckling.

Så detta med rönnbär finns det mycket andlighet så ser du rönnbär i ett träd eller vart som helst så är det positivt och andligt på väg in i ditt liv.

Rönnbären är också nyttiga så det gör ju att de ger budskap om hälsa och välbefinnande. Låt därför inte rönnbären gå obemärkt förbi dig utan stanna upp och ge din tacksamhet till dessa kraftfulla beskyddare.