Andliga Guider

Andliga Guider

Vi kan alla komma överens om att vi behöver både stöd och vägledning i våra liv och jag och många med mig talar ofta och varmt om guider, eller andliga guider om du så vill, de finns här för att leda oss. Man kan dela in guiderna i olika grupper. De viktigaste är huvud guiderna de som följer oss hela livet och det är också dom som ställer till det för oss med massa prövningar och läxor, som vi skall lära oss något av som för oss vidare i livet. Sedan kommer vi till de som är med oss just i de ögonblick när vi har våra vardagliga problem att tampas med, det kan vara olika varje gång. Så vi kan alltså ha många guider, men bara en som följer oss från vaggan till graven.

De kan visa sig i olika skepnader, som djur, växter, nära och kära som gått bort, det kan vara från äldre tider som indianer, ja, de kan vara i stort sätt vad som helst och eller vem som helst, du kan inte välja dem själv utan de väljer dig.

Vi skall gå djupare in på detta.