Små, små ord av kärlek

“Små små ord av kärlek, sagda varje dag, skänker här i livet glädje och behag” (Trad.)

Vi har tittat på många av kärlekens aspekter, och även lite folktro och vardagsmagiska tips, men det absolut viktigaste i kärleken är kommunikationen. Kommunikation, respekt, acceptans och uppskattning är varje mellanmänsklig relations grundstenar. Står de i obalans eller saknas lutar hela huset och riskerar att falla samman.

Det är viktigt att komma ihåg att hur nära vi än känner oss den andre, kan inte partnern förväntas förstå våra tankar och känslor utan att vi kommunicerar dem. Var inte snål med att visa att du uppskattar när din partner visar omtanke, kom ihåg att det man fokuserar på får man mer av här i livet. Visst, det finns undantag – om vi hela tiden visar uppskattning och partnern tar det förgivet, eller som ett svaghetstecken, är det nog dags att omvärdera relationen. Balans är nämligen virket i allas relationshus.

Många känner nog skam och skuld när relationen inte funkar, och tvekar att söka rådgivning. Vi föds inte som relationsexperter och det är ingen som förväntar sig att vi ska nysta upp problemen själva, så tveka aldrig att kontakta familjerådgivning, eller varför inte få en kärleksläggning i tarot för att skingra dimmorna, stärka grundstenarna och återfå balans och rätt proportioner samt förväntningar?

Framför allt – uppskatta det som är bra i nuet, stärk det positiva i bandet mellan er och framförallt – glöm inte de små, små orden av kärlek, samhörighet och intimitet.

Med värme,

Beth