Skogen enligt folktron

Skogen har alltid varit en viktig plats för människan allra helst i gamla tider men också nu, då man kan hitta både lugn i själen, virke och mat på denna plats, men den har också alltid varit fylld av mystik och lite lurig.

De väsen som enligt folktron fanns i skogen var mycket farliga.

Troll är ett av de farligaste, de var listiga varelser som lätt kunde lura människorna till sig och sedan ha dessa i fångenskap. De kunde förvränga synen på människan så de liknade vackra människor.

Älvor, som förvirrade människor så de inte hittade ut  ur skogen igen och skogsrån, som lurade ner människor med sin skönhet till vatten där sedan näcken tog över och gjorde så människor drunknade.

Finns de ännu idag? Det får ni själva ta reda på, fanns de förr? Det vet ingen, kanske, kanske inte.