Renen i folktron

Hej,

I den samiska traditionen har renen alltid spelar en huvudroll, och det finns många legender som omger renen, dess ursprung och dess anknytning till människan och hennes liv. En av de mest kända legenderna förklarar varför det finns vilda renar och tama renar. Två av de första renvajorna ägdes och mjölkades av varsin matmor, en hade en varsam och snäll matmor men den andre blev så hårt mjölkad att den fick blåmärken och andra skador. Den första blev urmoder till de snälla tamrenarna, medan den andra rymde ut på slätten och blev moder till alla vildrenar.

Renen spelade så stor roll i samisk mytologi att den delade gudinna med de gravida kvinnorna, Sarrakka, då både nya barn och renar var grundförutsättningen för samefolkets överlevnad. Så man offrade gärna grödor, mjölk och andra vegetabiliska produkter som blommor eller granbarrste till henne för att säkra sig om flockens väl och ve, detta offrade man vid kåtans inersta vägg. Sarrakka var nämligen en av döttrarna till härdens gudinna, och antogs bo under kåtan.

Med härdens värme,

Elisa