Månen i symboliken

“Och månen spinner sin underbara väv,
den blommor älska, och månen spinner sitt sagolika nät
kring allt som lever.
Och månens skära mejar blommor av
i senhöstnätter, och alla blommor vänta på månens kyss
i ändlös längtan.” (Edith Södergran, 1922)

Månen – den lockande och den farliga. Den döda satelliten som görs så levande av solens ljus. Den som styr tidvatten och den som lyser upp det som gömts eller glömts i det fördolda. Månen har alltid haft stor betydelse både för människors sätt att leva och som ett föremål för dyrkan och tillbedjan över hela världen, framför allt för de som lever enligt olika naturreligioner. Månens magiska egenskaper är otroligt kraftfulla och den största magiska kraften är  när månen är full. Då är tidpunkten perfekt för att ladda upp kristaller och amuletter, samla örter och växter, eller kasta och utföra olika besvärjelser och ritualer.

Inom symboliken representerar månen olika saker beroende på sin fas under månaden.

Nymånen representerar pånyttfödelse, växtkraft, ökning och livets kraft som tränger fram efter stillestånd. Använd denna symbol och månfas vid all magi som rör nystarter och tillväxt.

Fullmånen representerar rastlöshet och överflöd av känslor, kraft och mognad. Använd symbolen eller fasen vid kärleksmagi, fullbordan av projekt, uppladdning av styrka och framgång materiellt.

Månen i nedan representerar förmågan att släppa och avslut. I sin minsta fas även ilska och passion. Använd symbolen eller fasen för att klippa band, driva ut sjukdomar, minsta fasen används även för att bekämpa fiender eller väcka begär.

Så glöm inte att njuta av denna människans ständiga följeslagare och de fördolda krafter den representerar nu när vintermörkret sakta smyger sig på. Må dess sken lysa upp mörka vinternätter och meditera på livets olika cykler.

Med månens urkraft,

Beth