Luften

Tankarnas och idéernas sfär, planeringen som föregår manifestationen sker under luftens inflytande. Flera schamanska traditioner spår i molnen då det handlar om livets flöde och föränderlighet.  Speciella luftegenskaper är diplomati, kommunikation och intellektuell flexibilitet, men även ungdomlighet och frihetstörst.

Luften kan också representera kaos i sin mörka aspekt, ursinnet i en tornado som sliter upp allt som är vant och tryggt och brukar därför ibland räknas som motpolen till jord. I sin ljusa aspekt är luften en frisk och glad sommarvind som svalkar människan då solen gassar.

Himlen har ansetts vara gudarnas hemvist i många myter och luften elementet som bär människans böner och önskemål till högre makter. Vinden fungerar också som budbärare från högre makter till människan som har öppet sinne och kan lyssna, tänk på uttrycket “Förändringens vindar”.

I magin låter man ofta vinden bära ens önskningar, blås på en maskrosboll eller låt askan från en skriven önskebesvärjelse bäras bort av vinden, fokusera på dina önskemål. drömmar och förhoppningar med ungdomlig förväntansfullhet och lita på att luften för dina önskningar rätt.

Ur vildmarken,

Beth