Lotusblomman och dess betydelse

Lotusblomman finns i olika färger och är en mycket vacker blomma och dess andliga betydelse är bland annat renhet, återfödelse, motståndskraft och ny början, och det finns fler betydelser men jag väljer att inte ta med alla.

Lotusblomman brukar beskriva den andliga resan från nystart till upplyst. Denna blomma växer ofta i gyttja och lerigt vatten, den söker sig uppåt för att nå solljuset, detta sägs representera själen hos oss människor och hur den lyckas höja sig över det materiella för att hitta rikedomen inuti oss själva.

Ja, denna blomma är starkt förknippad med det andliga och den är ren trots att den växer i lera och dy för roten finns inte där så den kan lära oss människor att frigöra oss från det materiella och nå vår andliga frihet.