Jorden

Myllan som när och föder oss, kontakten med det ursprungliga och med vår egen fysiska närvaro. I många skapelsemyter är människan skapad av jord och lera och jorden ger oss ett starkt budskap: att nära vår egen existens och tillåta oss att bli närda av andra och Moder Jord själv.

Jorden ger dej förmågan att konkret manifestera tankar, drömmar och planer i den fysiska världen så att du kan njuta dess frukter. Egenskaper man tänker på hos människor som är starkt förknippade med elementet jord är stabilitet, ansvarsfullhet och praktisk läggning.

Att arbeta med jorden som element är att arbeta med liv, död, fruktbarhet och återfödelse. Det är att lära sig att allt är ett kretslopp, allt kommer åter, efter regn kommer solsken, efter vinter kommer vår, något försvinner ur våra liv för att öppna dörrarna för något nytt som tillkommer. Jorden kan både användas för att begrava saker och känslor som spelat ut sin roll i ens liv och för att plantera frön som det växer fram något nytt ur. All örtmagi har stark anknytning till jorden, både de örter som helar och skadar finns i naturen.

En ritual som där jorden har huvudrollen är de såkallade häxburkarna:

Fyll en burk med spegelbitar eller små speglar och vassa föremål, rostiga spikar m.m. Fokusera på burken i ett meditativt tillstånd, fokusera på att all negativitet som riktas mot dig först ska filtreras genom de vassa och rostiga föremålen för att sedan reflekteras tillbaka till avsändaren via speglarna. Begrav häxburken i myllan, på ett ställe där den aldrig blir störd eller uppgrävd då det bryter magin. Lita på att Moder Jord vill skydda dig och därför kommer att hjälpa dig att förstärka kraften i burken.

Ur vildmarken,

Beth