Fråga Pendeln

Hej igen,

Jag och många av mina kollegor använder flitigt pendeln då vi arbetar på linjen. Det vanligaste sättet att använda en pendel på är för att finna svar på s.k. “Ja och Nej” frågor, då en riktning betyder det ena och den andra riktningen det andra medan snurrande pendlar är tveksamma. Då jag inviger en ny pendel är det första som jag gör att ta reda på vilket håll som är ja och vilket som är nej – i mitt fall brukar pendling fram och åter betyda “Ja”, sidledes pendling “Nej”, medurs snurrande “Kanske” och moturs snurrande “Vet Ej/ oklart/ hemligt”.

Personligen låter jag också pendeln, särskilt i mitt arbete på linjen, ofta klargöra tidsperspektiv då det kommer till att svara på frågor, jag har en duk med nummer och tidsenheter (Dagar, veckor, månader, år). För det mesta visar det mig en rimlig tidsram för när något troligen sker – brevet verkar komma inom tre till fem veckor. Med tidsperspektivet är det också viktigt att minnas att detta är flytande då den som söker vägledning genom sitt eventuellt nya handlande efter spådomen kan förskjuta tids-/rums perspektivet i skeendet.

Jag brukar ha en stark egen känsla för tidsramar och troliga ja och nej svar, men vill gärna dubbelkolla med min vackra ametistspets ändå ibland 🙂

Med värme,

Elisa