Fågeln i symboliken

Fåglar har förekommit inom symboliken sedan tidernas begynnelse, ofta anses de vara kloka och lärda som egyptiernas Thot, som representeras av en ibisfågel, eller naturligtvis ugglan som anses klok i många traditioner, bland annat är den symbol för Athena, grekernas visdomsgudinna.

Ugglan anses ofta representera övergången till dödsriket, och vakta de dödas själar vid passagen till andra sidan. Även odödlighet och förmedlare av visioner är egenskaper som tillskrivits ugglan, precis som som örnen.

Örnen har ibland ansetts som en solfågel, en krigares döda själ med uppgift att vakta solen, och representerar även makt, upplysning, tro, rättvisa och mod vilket gör den populär som landssymbol. Den hjälper till att se saker lite från ovan, på distans.

Genom sin förmåga att flyga har fåglar ofta ansetts som budbärare mellan himmel och jord samt vice versa. Hugin och Munin var Odens budbärare -hans ögon och ögon på jorden, och många människor har sänt sina önskningar till gudarna med fåglar. Korpen representerade för kelterna krig, försvar, magi och strategiskt tänkande. Många forntida kulturer trodde att korpen var magisk och bar på kraftfulla hemligheter, den var intelligent och balanserade gott och ont.

Vi kommer att titta mer på symbolik och praktisk användning av symboler framöver, men för denna gång säger jag hejdå.

Ur skogen,

Beth