Eter

Det viktigaste elementet i schamansk tradition är etern, eller anden. Nästan allt arbete inom schamanism utgår ifrån att ande och kropp är sammanbundna under livstiden, det är shamanens ande som reser och som utför arbete, med kroppen som redskap för att komma i trans. Helande kraft kommer ur anderesan, där den sjukes själ letas upp och blir helad samt därefter tillbakaförd till kroppen, laddad med all läkekraft.

S.k. soul retrieval är en viktig del av shamanens arbete – efter ett trauma antas personens ande bli skadad och dra sig undan till ett annat existensplan. Detta upplevs ofta som en inre tomhet, att något saknas och det är viktigt att så snart som möjligt hitta anden och läka de eteriska skadorna för att personen ska bli hel igen och uppleva livsglädje.

Genom att arbeta med anden i de olika dimensionerna, kan shamanen påverka livets flöde i vardagen för sig själv och andra. Allting levande omges av ett elektromagnetiskt fält och i etern kan detta fält påverkas för att läka både människor, djur och natur.

Med kraft och ljus,

Beth