Den renande bergskristallen

Hej i kvällsmörkret,

“Kristallen den fina som solen månd skina – Som stjärnorna blänka i skyn…”

I sången Kristallen den Fina representerar kristallen renhet, dygd och äkta svärmande kärlek.

Av alla kristaller så är bergskristallen är den mest renande stenen, och förtjänar egentligen en doktorsavhandling, men jag får nöja mig med att ge den en separat blogg 🙂

Först och främst är det en sten som kan användas på alla chakran vid healing. Den kan också binda negativa energier och innesluta dem i sig själv, så hemmamagikern brukar ha ett par för rening. Efter utfört jobb tvättas de i salt vatten, gärna grovsalt, och saltvattnet kastas ut.

Stenen anses vara en länk mellan de himmelska energierna och våra själar. Bergkristallens energi symboliserar harmoni, balans och synkronicitet. Den har använts i andliga, vetenskapliga och läkande syften i många kulturer världen över. Det sägs att bergkristallen kan transformera, förstärka, fokusera och balansera energi, och i modern tid är det många som har ett bergskristallkluster vid datorn då den renar bort elektriskt strålning.

Det var en översikt på bergskristallen, vi ses snart.

Beth