Chakrarening med stenar – Tredje ögat chakrat (Ajna)

Hej där,

Vi fortsätter chakrareningen genom att lära oss om pannchakrat, Ajna.

Det här chakrat speglar självreflektion, och är centrum för intuition, identifikation och förmågan till klarsyn. Här är medvetandet inriktat på att se objektiva sammanhang, genomskåda illusioner och på att skapa en vision för hur vi vill leva vårt liv.

Ett underaktivt pannchakra orsakar:

Dålig förmåga att se saker objektivt och förnekelse av sanning och mönster. En underutvecklad intuition gör att vi lätt misstolkar saker. Man kan få dåligt minne och svårigheter att se.

Ett överaktivt pannchakra orsakar:

Överaktiv fantasi som kan övergå i vanföreställningar och hallucinationer. Oförmågan att tolka intuitiva impulser rätt och svårighet att koncentrera sig.

Följande stenar brukar jag använda för att balansera Pannchakrat:

Placera en Ametist mitt på chakrat för att lugna och rena våra tankar och se klarare på vårt liv. Därefter lägger du en fluorit bredvid. Den hjälper oss att komma in i ett meditativt tillstånd och jaga bort tankespöken samt  stärka din tankeverksamhet.  Klarhet i vår världsbild är nyckelord för dessa två stenar. Lägg en kalcit på chakrat. Den löser gamla känslokonflikter och trauman som blockerar vår utveckling. Ligg ned och fokusera på balans i cirka 15 minuter. Se till att du är ostörd. Slå gärna på musik som är bra för chakrahealing – följande två YouTube videos gillar jag:

Rena därefter dina stenar på det sätt du valt, flouriten behöver extra rening då den drar ut mentalt skräp.

I anden,

Beth