Chakrarening med stenar – Solar Plexuschakrat (Manipura)

Hej från skogskojan,

Vi går vidare med chakrabalanseringen med Solar plexus chakrat, Mandipura.

Det är förknippad med vårt självförtroende, vår självkänsla och vårt mod. När vi pratar om vår magkänsla så är det intuitionen i Mandipura vi refererar till. Tur och förmågan att attrahera det vi önskar ligger också här. Ifall solar plexus chakrat är i balans vet när tiden är rätt för att kämpa och förändra, och när det är bättre att vänta.

Ett underaktivt Solarplexuschakra orsakar:

Lågt självförtroende, kreativa blockeringar och rädsla för att att ta oss an utmaningar för att kunna ta oss framåt. En underutvecklad intuition som gör att man missar att något är fel och brist på tur och framgång i livet.

Ett överaktivt Solarplexuschakra orsakar:

Att man blir påträngande och intrusiv, en okänsligt och aggressiv framtoning, och stort risktagande utan att analysera konsekvenserna. Misstänksamhet, misstolkning och överkänslighet för andras eventuella baktankar ligger här, till följd av överaktiv intuition blandat med rädsla.

Följande stenar brukar jag använda för att balansera Solar Plexus chakrat:

Placera en Citrin mitt på Solar Plexus för att jaga bort dålig självkänsla och lösa upp kreativa blockeringar, sedan lägger du ett tigeröga strax ovanför för att balansera intuitionen och se saker från ovan lite. Den hjälper oss att övervinna rädslor och våga prova nya saker. Lägg en pyrit nedanför citrinen. Den attraherar tur och får oss att vilja leva som oss själva och jobba för att nå framgång. Ligg ned och fokusera på balans i cirka 15 minuter. Se till att du är ostörd. Slå gärna på musik som är bra för chakrahealing – följande två YouTube videos gillar jag:

Då är det bara stenarnas rening kvar. Grovsalt och kallt vatten. Månljus, solsken och vind. Välj det din intuition säger.

I kreativitetens namn,

Beth