Chakrarening med stenar – Sakralchakrat (Svadisthana)

Hej igen,

Nu ska vi gå vidare med vår chakrabalansering med hjälp av stenar, nästa ut är Sakralchakrat (Svadisthana).

Sakralchakrat är energicentret som styr våra kroppsvätskor. Det ger upphov till sexualiteten, de levande känslorna och impulsen att skapa samt manifestera drömmar. Känslor som lust, njutning och glädje strömmar från Svadisthana. Att balansera detta chakra hjälper oss att frigöra energi, känna livsglädje och må bra i kroppen

Ett överaktivt sakralchakra kan ge:

Snabba svängningar av humöret, ett överdrivet beroende av sex, andra människor, droger, alkohol eller mat men även medberoende till andra med dessa problem. Mensvärk och kramp i nedre delen av buken kan vara symptom på ett överaktivt sakralchakra.

Ett underaktivt sakralchakra kan ge:

En pessimistisk syn på livet, man kan känna brist på lust och glädje samt orkeslöshet. Minskad sexlust, IBS, självskador och destruktiva beteenden är signaler på att sakralchakrat är underaktivt.

Följande stenar tycker jag är verkningsfulla för att balansera sakralchakrat:

Placera en karneol 3-4 cm under naveln för att känna dej varm och trygg, sedan lägger du en orange aventurin bredvid , som stärker självkänslan och egenvärdet samt ökar livskraften. Den stillar även självkritik. Håll en Honungskalcit i vänster hand, den underlättar utmaningar, ökar motivationen och tänder livsgnistan. Håll en månsten i höger hand för att balansera kroppsvätskorna och stilla upprörd mage. Ligg ned och fokusera på balans i cirka 15 minuter. Se till att du är ostörd. Slå gärna på musik som är bra för chakrahealing – följande två YouTube videos gillar jag:

Och kom ihåg: Rena alltid era stenar efter användning. Skölj dem med salt, lägg dem i månljus eller solsken.

Må ni känna kraft och livsglädje,

Beth