Chakrarening med stenar – Hjässchakrat (Sahasrara)

Hej,

Idag avslutar vi chakrareningen genom att lära oss om hjässchakrat, Sahasrara.

Det här chakrat speglar vår plats i universum, vår del av den universella enligheten, och vi upplever en inre och yttre förening, ett själsligt bröllop med oss själva. Det är här självkännedomen och vår inverkan på andra bor.

Ett underaktivt hjässchakra orsakar:

Dålig förmåga att se saker i ett större perspektiv och skepticism mot andlighet. En underutvecklad förmåga att lära sig samt tillskrivandet av en överdriven betydelse till det materiella. Förlorad lust och apati ligger här med.

Ett överaktivt hjässchakra orsakar:

Överaktiv andlighet som låser kontakten med ens värdsliga spegling, missköter sin kropp, kan vara intellektuellt pompös och kvasiintellektuell Tankarna rusar utan kontoll och logik, så världen misstolkas.

Följande stenar brukar jag använda för att balansera Hjässchakrat:

Placera en vit korall ovanför chakrat för att ge en levande, mjuk känsla till våra tankar så ande och kropp kommer i samklang. Därefter lägger du en klar bergskristall bredvid. Den hjälper oss att rensa ut våra hjärnspöken samt belysa samt rena bandet mellan oss sjäva och helheten.  Placera sen en turmalinkvarts ovanför chakrat. Den öppnar upp för större vidsynthet och ger oss nya infallsvinklar på livet och vår plats i detsamma. Ligg ned och fokusera på balans i cirka 15 minuter. Se till att du är ostörd. Slå gärna på musik som är bra för chakrahealing – följande två YouTube videos gillar jag:

Rena därefter dina stenar på det sätt du valt och känn balansen sprida sig.

Aum,

Beth