Chakrarening med stenar – Hjärtchakrat (Anahata)

Hej där,

Vi går vidare med chakrabalanseringen med hjärtchakrat, Anahata.

Det är där vårt sanna jag bor, vår äkta inre personlighet. Precis som vårt fysiska hjärta har chakrat en dubbel funktion: Givande och tagande. Många är väldigt bra på att ge till andra men är oftast mindre bra på att ta emot – eller ännu mindre att be om hjälp från andra. Ett hjärtchakra i balans kan både ge och ta i en anda av medkänsla och tacksamhet.

Ett underaktivt hjärtchakra orsakar:

Krav på andra, ett överdrivet hjälpbehov och osjälvständighet. Brist på medkänsla och en narcissistisk, självisk läggning.

Ett överaktivt hjärtchakra orsakar:

Att man blir överdrivet känslosam och hjälpsam även när hjälp inte är önskad. Självutplånande och överkänslig. Lätt att ta på sig offerkoftan – “tänk inte på mig”.

Följande stenar brukar jag använda för att balansera Hjärtchakrat:

Placera en Rosenkvart till vänster om hjärtchakrat för att läka samt glömma gamla sorger och hjälpa oss att älska och förlåta både oss själva och andra, sedan lägger du en grön Aventurin till höger för att balansera känslorna, hjälpa oss att vara generösa och ge oss en tilltro till naturens ordning. Den hjälper oss att övervinna rädslor och våga prova nya saker. Lägg nu en malakit mitt på chakrat. Den balanserar alla motsatta känslor så hjärtat får harmoni, och skyddar mot negativitet och disharmoni. Ligg ned och fokusera på balans i cirka 15 minuter. Se till att du är ostörd. Slå gärna på musik som är bra för chakrahealing – följande två YouTube videos gillar jag:

Rena dina stenar på det sätt du valt, och njut av balans och harmoni.

Men värme,

Beth