Att se saker från ovan

Att se saker från ovan lite, att inte bli så involverad i sig själv och sina egna problem så man mister objektiviteten. Örnen ser helheten där den iakttar allt som rör sig med sina skarpa ögon. Mitt råd till dig idag är att göra som örnen, sätt dig i naturen, slut ögonen och låt tankarna släppa alltmedan du andas med långa och djupa andetag. Föreställ dig ditt liv sett utifrån: Se rent objektivt på människor och omständigheter runt omkring, försök att inte lägga in personliga värderingar eller negativa minnen. Kom ihåg att det är du som svävar objektiv ovanför vardagen som örnen över jorden. Iaktta de andra, deras bestyr, bekymmer, hopp och drömmar. Drömmar som antingen förverkligas eller går i kras. Försök se dej själv ovanifrån, där du går i din egen vardag. Vad kan du göra annorlunda, vad kan du göra bättre?

Låt tankarna sväva ett tag och Andas sedan in djupt några gånger och öppna ögonen. Troligen har du fått nya infallsvinklar och lösningar på sådant som du varit allt för subjektivt involverad i innan, och det är dags att agera utifrån nya impulser.

Från vildmarken,

Beth